Aanleg Zandweteringpark


VISTRAP

AMFITHEATER


Op 26 april 2011 is gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van het Zandweteringpark. Opdrachtgever is de gemeente Deventer in samenwerking met provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland. Het park is ontworpen door Feddes Olthof Landschapsarchitecten.

Op deze Weblog vind je de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. de aanleg van het  Zandweteringpark, het Wezenlandpark (opschoning bosschages en vernieuwen van de paden en meubilair) en de wieler-skeelerbaan.

– Ik doe dit door elke dag foto’s te maken en deze hier wekelijks te plaatsen. (vrijdag)

– Nadere uitleg of bijzondere dingen m.b.t. dit gebeuren zullen te zijner tijd geplaatst worden. (recente berichten)

Vanaf vandaag (2012-08-21) zijn alle foto’s op deze Weblog voorzien van een watermerk. Indien u foto’s wilt plaatsen of gebruiken kunt u contact opnemen met vzoetebier@gmail.com voor de originele foto’s. Bij plaatsen van foto’s op uw Website dient u de volgende vermelding te maken,  foto gemaakt door Frits Zoetebier met een link naar de Weblog fzoetebier.wordpress.com


PARK

Tussen Steenbrugge en de stad Deventer leggen we het
Zandweteringpark aan. Het wordt een levendig park, waar je kunt wandelen,
fietsen, skeeleren, skaten en je hond uitlaten. Er komen volop speelplekken
voor kinderen. Het park is met ruim 45 hectare groot genoeg om alle
activiteiten te kunnen herbergen en toch een mooi, natuurlijk karakter te
krijgen. Tal van wandel- en fietsroutes doorsnijden het park. Op drie plaatsen
kun je de Zandwetering oversteken.

INVULLING PARK

Bij de Zandwetering wordt het terrein wat afgegraven. In het
lage gedeelte maken we drie plekken met poelen, waterplanten, rietkragen en
bomen. De bedding van de Zandwetering wordt ondieper gemaakt en smaller. Een
vistrap overbrugt het hoogteverschil. Naast de Zandwetering komt een brede,
natte strook van gemiddeld 45 meter breed met ruig gras en enkele poelen.

Richting Steenbrugge wordt het terrein opgehoogd. Het
hoogste punt steekt vijf meter uit boven de Zandwetering. Op deze top komt een
uitkijkpunt en leggen we een amfitheater aan, waar je heerlijk in de avondzon
kunt zitten of liggen en genieten van het uitzicht over het park.

Het park verbindt de natuurgebieden ten noordoosten en
-westen van Deventer. Het lage gebied langs de Zandwetering wordt ruig grasland
met struiken en enkele boomgroepen rond de poelen. We verwachten dat het
diertjes zal aantrekken als de waterspitsmuis en de kamsalamander.  Het hogere gedeelte krijgt een speelse opzet
met regelmatig gemaaide grasvelden en losse boomgroepen. Aan de oostkant bij
het Zwermdorp leggen we een boomgaard aan. De bloesemende fruitbomen geven in
het voorjaar extra kleur aan het park.